Et lite stykke Agnes 003

«Som skribent har du vel ideer som florerer hele tiden?» «Nei, de fleste kommer til meg når jeg sitter på dass.» Samfunnet i dag er veldig opptatt av å ta vare på miljøet. Du vet, slå av lyset, og alt det der. Strømmen skal spares på, dette er viktig. Samtidig …